یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یکی از راه‏های شناخت شخصیت‏های بزرگ، پرسش‏ها و پاسخ‏های آنهاست. گاهی مردان بزرگ از شخصیت‏های آینده‏ دار و جوان در حضور دیگران سؤالاتی می‏کنند تا موقعیت والای آنان را به دیگران بفهمانند. امام علی علیه ‏السلام از فرزندش امام مجتبی علیه ‏السلام چند سئوال پرسید و آن حضرت نیز پاسخ داد: [بخش هایی از آن را با هم مرور می کنیم ] 

 

حضرت علی علیه ‏السلام از فرزندش امام حسن علیه ‏السلام از موضوعاتی پرسید؛ 

امیرالمومنین(ع) : شرف چیست؟ امام مجتبی (ع) : خوش رفتاری با بستگان و تحمل بد رفتاری آنان 

پرسید: پستی چیست؟ پاسخ داد: پستی یعنی آنکه دنبال جمع مال باشد و بهره ‏ای به همسرش نرساند. 

پرسید: بزدلی چیست؟ پاسخ داد: بی ‏باکی و جسارت نسبت به دوستان و واهمه و ترس از دشمنان. 

پرسید: بی‏ نیازی چیست؟ پاسخ داد: بسنده نمودن شخص به آنچه که 

خداوند روزی او ساخته، هر چند اندک باشد و در حقیقت بی‏ نیازی واقعی، بی ‏نیازی نفس است

پرسید: گردن فرازی چیست؟ پاسخ داد: سرگرانی و درگیر شدن با بزرگان محترم جامعه. 

پرسید: ذلت چیست؟ پاسخ داد: شیون بیهوده به هنگام واقعه‏ ای ناگزیر. 

پرسید: تکلف بیهوده چیست؟ پاسخ داد: سخن گفتن در آنچه به تو مربوط نیست. 

پرسید: بزرگواری چیست؟ پاسخ داد: اینکه در بدهکاری هم، بخشنده باشی و از خطای دیگران درگذری. 

پرسید: نا بخردی چیست؟ پاسخ داد: ستیز با امام [و معلم] خویش و اینکه صدایت را در برابر او بلند کنی. 

پرسید: دوراندیشی چیست؟ پاسخ داد: بردباری زیاد و مرافقت با اطرافیان و زیر دستان. 

پرسید: حرمان چیست؟ پاسخ داد: رها ساختن قسمتی که روزی توست. در حالی که به تو عرضه شده. 

امیرالمومنین(ع) پرسید: سفاهت چیست؟ پاسخ داد: سفیه آن است که در مالش تصرفات احمقانه میکند و در حفظ آبروی خویش سهل انگار است. دشنام می‏ شنود ولی [از زبونی] پاسخ نمی‏دهد و همواره نسبت به خویشاوندان و زیر دستان خویش، متهم به کوتاهی و کم کاری است. 

علی (ع) فرمود: [آفرین فرزندم الحق که عالم و عاقل هستی] از رسول خدا (ص) 

شنیدم که فرمود: «هیچ فقری بدتر از جهل و هیچ ثروتی فراتر از عقل نیست.» سأل علی علیه‏السلام ابنه الحسن: عن أشیاء .. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشیرة، و حمل الجریرة .. قال: فما اللؤم؟ قال: احراز المرء نفسه و بذله عرسه ... قال: فما الاخاء؟ قال: المواساة فی الشدة و الرخاء قال فما الجبن؟ قال الجرأة علی الصدیق و النکول علی العدو..  قال: فما الغنی؟ قال: رضی النفس بما قسم الله تعالی لها و ان قل و انما الغنی غنی النفس قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس و منازعة أعزاء الناس، قال: فما الذل؟ قال: الفزع عند المصدوقة... قال: فما الکلفة؟ قال: کلامک فیما لا یعنیک، قال: فما المجد؟ قال: أن تعطی فی الغرم و تعفو عن الجرم، قال: فما الخرق؟ قال: معاداتک امامک و رفعک علیه کلامک.. قال: فما الحزم؟ قال: طول الاناة و الرفق بالولاة.. قال: ترکک حظک و قد عرض علیک، قال: فما السفه؟ قال: الأحمق فی ماله و المتهاون فی عرضه، فیشتم فلا یجیب و المتهم بأمر عشیرته هو السفیه. فقال علی علیه ‏السلام: سمعت رسول الله (ص) یقول: «لافقر أشد من الجهل، و لا مال أعود من العقل»  http://ar.lib.eshia.ir/71810/1/237 

 

مصادر : احقاق الحق، ج 19، ص 358 

البدایة و النهایة (ابن‏اثیر) ج 8، ص 44. 

بحارالأنوار، ج 69، ص 194، ح 14. 

تاریخ دمشق ابن‏منظور، ج 7، ص 30. 

تاریخ دمشق ترجمة الامام الحسن (ع) ص 166 

تحف العقول  ص 225. 

تفسیر برهان، ج 4، ص 344. 

حلیة الابرار، ج 3، ص 49، ب 8

حلیة الاولیاء، ج 2، ص 45. 

کشف الغمة، ج 2، ص 142. 

مجالس السنیة، ج 2، ص 244. 

مستدرک الوسایل ج 12، ص 59، ح 5 / 13505، و ص 438، ح 4 و.. 

مسند الامام المجتبی علیه ‏السلام، ص 677، ح 1، و ص 108، ح 28 و.. 

معانی الأخبار (صدوق) ص 401، ح 62، و ص 245، ح 3، ص 247، ح 1. 

موسوعة المصطفی و العترة، ج 5، ص 113 و 116. 

وسائل الشیعة، ج 9، ص 38، ح 10/11466، ب 5، و ج 11 و.. 


یاسید الکریم