یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی


در مقاتل و منابع وارد شده آنچنان بر بدن سیدالشهدا (ع) 

و همچنین حضرت عباس (ع) شمشیر و نیزه و تیر زدند 

که بدن مطهر آن دو نازدانه مظلوم همچو خارپشت شده بود.. 


روى المفید : فلما رأى ذلک شمر بن ذی الجوشن 

استدعى الفرسان فصاروا فی ظهور الرجالة 

و أمر الرماة أن یرموه [یعنی الحسین] 

فرشقوه بالسهام حتى صار کالقنفذ / الارشاد  ص 241 

شمر بن ذی الجوشن به تیر اندازان دستور داد 

حسین (ع) را تیرباران کنند 

آنقدر به او تیر زدند که بدن او مانند خارپشت شد. 

 

روى سید بن طاوس: لما أثخن الحسین علیه السّلام 

بالجراح و بقی کالقنفذ / اللهوف  ص 124 

چون حسین (ع) در اثر زیادى زخم ناتوان شد 

و بدنش از زیادى تیر همچون خارپشت گردید 

صالح بن وهب مرى چنان نیزه بر پهلویش زد .. 

 

قال الصدوق : اصیب الحسین و وجد به ثلاثمائة 

و بضعة و عشرون طعنة برمح و ضربة بسیف 

أو رمیة بسهم و کان درعه کالقنفذ / أمالی الصدوق ص 228 

در بدن حسین (ع) بیش از320 زخم از نیزه یا شمشیر 

یا تیر اصابت کرده بود و زره او همچو خارپشت شد. 

 

مقتل ابی ‏مخنف: «ثم صعد من المشرعة فاخذه النبل 

من کان مکان حتی صارته درعه کالقنفذ » 

سپس عباس ع از فرات برگشت و تیرها از هر سو 

به او پرتاب می‏شد، آن چنان که زره از انبوه تیرها 

همچون خارپشت به نظر می‏ رسید. 

/ موسوعة کربلاء (لبیب بیضون) ج 2 ص 137 


http://kheimegah.com/basem/vdo/12122 


یاسید الکریم