یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اون لحن عجیـب کلامشو یـادم هس 

دائم میگف هرکی شهید نشه بازنده س 

آخر روی دامن زهرا(س) چشاشو بست 

 

#آقا واسه من راه چاره ای پیدا کن 

این هق هق و اشک چشمامو تماشا کن 

تو قافله ی #شهدا منو هم جا کن... 

 

سلام ارباب دو دنیا شهید راهتو دریاب 

به فدای لب خشکت که هنوزه تشنه آب 

حسین وای حسین وای حسین وای...


یاسید الکریم