یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

خدا و یوم الحساب را قبول داری؟ 

سر و ته یک عمر 60 ساله را بزنی 

اکثر عمر یا لعب بوده یا بیهوده یا خلاف عقل 

وعمرعقلی ومعنوی ما چه بسا فقط ده سال و سه سال است 

و همین سه سال هم صرفا حسن فعلی است. 

کمی خلوت کن ، نمی خواهی تجدیدنظر کنی؟ یاسید الکریم

علی، علی علی و ما ادراک علی(ع) 
وخدی نزد آسمانیان، ایمان آوردن و ایمان یک شخص 
از هر آنچه خورشید بر آن می تابد ارزنده تر است 
جایگاه و شأن امیرالمومنین و امام المتقین چه خواهد بود... 

خداوند یگانه و علی یکتاست...


یاسید الکریم