یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

پیامبر اکرم (ص) فرمود: ای علی(ع) هر کس که مرا در زمان حیات یا مرگم [با اعتقاد به نبوت من] زیارت کند یا تو یا دو فرزندت را در زمان حیات یا پس از مرگ [با اعتقاد به امامت شما] زیارت کند، من [به اذن الهی ] ضمانت می‏ کنم که او را از اهوال و شداید بزرگ روز قیامت خلاصی بخشم تا آن که او را به جایگاه خود [در بهشت] می رسانم. 

 

عن محمد بن علی رفعه قال قال رسول الله (ص) یا علی (ع) من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی أو زارک فی حیاتک أو بعد موتک أو زار ابنیک فی حیاتهما أو بعد موتهما ضمنت له یوم القیامة ان أخلصه من أهوالها و شدائدها حتى أصیره معی فی درجتی 

کامل الزیارات ج 1  ص 11 ح 3 

الکافی ج 4  ص 579  ح 2 

الوسائل ج 14 ص 328 ح [19325] 

 

راوی می گوید 

امام مجتبی(ع) [ یا وجود مقدس سیدالشهدا(ع)] در دامن پیامبر (ص) بودند، سر مبارک را بالا نموده و [با وجود خردسالی، سوالی بزرگ پرسید و] عرضه داشت: اى پدر ثواب کسى که پس از رحلت تان شما را زیارت کند چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند: پسرم، کسى که من را [با اعتقاد به نبوت من] پس از رحلتم زیارت کند بهشت برای اوست و [ضمنا] هر کس بعد از ارتحال پدرت [امیرالمومنین(ع)] او را [با اعتقاد به امامت] زیارت نماید بهشت برای اوست و [ضمنا] اگر کسی برادرت را [با اعتقاد به امامت] پس از رحلت او زیارت نماید بهشت برای اوست و [ضمنا] آن که بعد از رحلت ت، تو را [با اعتقاد به امامت] زیارت کند بهشت برای اوست. 

 

عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(ع) قال : بینا الحسن بن علی(ع) فی حجر رسول الله(ص) إذ رفع رأسه فقال یا ابه ما لمن زارک بعد موتک؟ فقال : یا بنی من اتانی زائرا بعد موتی فله الجنة ، ومن اتى اباک زائرا بعد موته فله الجنة ، ومن اتى اخاک زائرا بعد موته فله الجنة ومن اتاک زائرا بعد موتک فله الجنة 

التهذیب ج 6  ص20 ح 1 سند صحیح 

ملاذ الأخیار المجلسی ج 9  ص 50 ح 1 

 

عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) قال بینا الحسین بن علی(ع) فی حجر رسول اللّٰه (ص) إذ رفع رأسه فقال یا أبه، ما لمَن زارک بعد موتک؟ فقال: یا بنیّ، مَن أتانی زائراً بعد موتی فله الجنّة، و مَن أتى أباک زائراً بعد موته فله الجنّة، و مَن أتى أخاک زائراً بعد موته فله الجنّة، و مَن أتاک زائراً بعد موتک فله الجنّة 

کامل الزیارات ص 39 ح 1 

التهذیب ج 6  ص40 ح 2 سند صحیح 

 

امام حسین(ع) [و در برخی نسخه ها وجود مطهر امام مجتبی(ع)] به رسول خدا (ص) عرض نمود: اى پدر، پاداش کسى که شما را زیارت کند چیست؟ رسول خدا (ص) فرمود: فرزندم، کسى که من را در حال حیات و بعد از آن [با اعتقاد به نبوت من] زیارت کند یا به زیارت پدر و برادرت و خودت [با اعتقاد به امامت شما] بیاید بر من بایسته است که او را در روز [پر بلای] قیامت ملاقات کنم و [با شفاعت از بارگاه الهی] او را از گرفتارى عقوبت گناهانش خلاصی بخشم. 

 

عن المعلى بن أبی شهاب عن أبی عبد الله(ع) قال قال الحسین(ع) لرسول الله (ص): یا ابتاه ما لمن من زارک؟ فقال رسول الله (ص) یا بنی من زارنی حیا أو میتا، أو زار أباک، أو زار أخاک، أو زارک، کان حقا علی أن أزوره یوم القیامة و أخلصه من ذنوبه.

 

الکافی ج 4  ص 548 ح 4 

التهذیب‏ ج 6  ص  4  ح 7

الفقیه ج 2 ص 577 ح [3159] 

کامل الزیارات ص 14ح 18 

أمالى صدوق ص 59 ح 4

علل الشرائع ج2 ص 460 ح 5 

ثواب الأعمال ج‏1 ص 108 ح 2

ثواب الأعمال  ج‏1 ص 107 ح 1 

الدروس الشهید الاول ج 2  ص 5

الوسائل ج 14  ص 326 ح [19323] 


یاسید الکریم