یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

کواکبیان در جشن خانه مطبوعات سمنان:

از سر کنجکاوی ما هم یک نگاه انداختیم 

حتی با حاج ‌خانم هم تا حالا سلفی نگرفته‌ام 

چه برسد به موگرینی! 

 

یه دل میگه برم برم 

یه دل میگه نرم نرم 

طاقت نداره دلم دلم 

بی تو چه کنم؟ 

پیش عشقی زیبا زیبا 

خیلی کوچیکه دنیا دنیا 

 

#سلفی_حقارت #کواکبیان 

#لیست_امید #لیست_انگلیسی 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

@__@