یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

شیخ الائمه امام صادق علیه السلام 
ای گروه شیعیان! همواره زینت ما باشید 
و مایه ننگ ما نباشید، با مردم به نیکی سخن گویید، 
مراقب زبان خود باشید و آنرا از گفتارهای بیهوده و زشت باز دارید. 
 
امام صادق (ع) «معاشر الشیعة کونوا لنا زینا 
و لاتکونوا علینا شینا قولوا للناس حسنا 
و احفظوا السنتکم و کفوها عن الفضول و قبیح القول» 

الأمالی الطوسی ج 1 ص 440
الأمالی الصدوق ج 1 ص 484
وسائل ‏الشیعة ج 12 ص 194
بحار الانوار ج 11 ص 310 
سفینة البحار ج 7 ص 382 
مسند الامام الصادق ج 5  ص 13
 
سگ خواندن خود و دیگر شیعیان 
و دنبال استخوان گشتن یا هاپ هاپ کردن 
و دهها رفتار و گفتار سخیف که طبع بشر از آن متنفر می شود 
و با هویت انسانی افراد در تعارض است در شان مومنین نیست. 
فرضا یک عالمی در گوشه ای در یک فضای خاصی 
یک تعبیر مختصر و کنایه واری می گوید 
دلیل تکرار و توسعه دادن آن به استخوان 
و دیگر امور ملموس حیوانات و دیگر کارهای سخیف نیست. 
و نه در امروز که فقط دنبال احمق و ابله نشان دادن ما هستند. 
اگر ادب و وفا می جوییم " ادب و وفای عباسی" داشته باشیم. 
 
شهید مطهری: سعدی داستانی ذکر میکند، که موذن بد صدایی بود در فلان شهر، 
داشت با صدای بدی اذان میگفت. یک وقت دید یک یهودی برایش هدیه ای آورد. 
گفت: این هدیه ناقابل را قبول میکنی؟ گفت: چرا؟ گفت: یک خدمت بزرگی به من 
کردی. چه خدمتی؟ من که خدمتی به شما نکرده ام. گفت: من دختری دارم که 
مدتی بود تمایل به اسلام داشت؛ از وقتی که تو اذان میگویی و الله اکبر را از تو 
می شنود، دیگر از اسلام بیزار شده. حال،این هدیه را آوردم برای اینکه تو خدمتی 
به من کردی و نگذاشتی این دخترمسلمان بشود. این خودش مسئله ای است. 
 
گلستان/ باب چهارم 
ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند 
صاحب دلی برو بگذشت گفت ترا مشاهره چندست؟ گفت هیچ. 
گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی‌ دهی؟ 
گفت از بهر خدای می‌خوانم. گفت از بهر خدای مخوان 
گر تو قرآن بدین نمط خوانی - ببری رونق مسلمانی 

یاسید الکریم