یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

نوری ز حریم مرتضی آمده است 

با حلم و وقار مصطفی آمده است 

فرمان اجابت دعا در این ماه عزیز 

از یمن قدوم مجتبی آمده است 


اشعار میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) [ اینجا


حدود 200 مدیحه و مولودی صوتی امام حسن مجتبی (ع) [ اینجا


مولودی های تصویری امام حسن مجتبی (ع) [ اینجا ] 


چهل حدیث زیبا از امام حسن مجتبی علیه السلام [ اینجا


چهل حدیث تصویری امام حسن مجتبی علیه السلام [ اینجا


چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن مجتبی(ع) (هشتصد کیلو بایت) [ اینجا


فرهنگ الفبایی سخنان امام حسن مجتبی (علیه السلام ) ( شش مگ) [ اینجا


پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام (سه مگ) [ اینجا


 تعالیم امام حسن مجتبی علیه السلام به زبان دعا و حدیث (پنج مگ) [ اینجا


کراماتی شگفت انگیز از امام حسن مجتبی (ع) (هفتصد کیلو بایت) [ اینجا


کرامتهایی از امام حسن مجتبی ( علیه السلام ) (ششصد کیلو بایت) [ اینجا


مجالس و کراماتی از امام حسن مجتبی (ع) (ششصد کیلو بایت) [ اینجا


بخشی از مناقب امام مجتبی(ع) از دیدگاه اهل سنت (چهارصد کیلو بایت) [ اینجا


#امام_مجتبی #اشعار #حدیث #کتاب #کرامات 


یاسید الکریم