یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

برخی نکات سوره مائده صفحه 110  


(1) و من الذین قالوا إنا نصارى أخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء إلى یوم القیامة و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون (آیه 14) و همچنین از آن جماعتی که ادعا کردند ما نصارائیم، پیمان [مرتبط با احوال شان] گرفتیم ، [ولی] مسیحیان نیز قسمت قابل ملاحظه اى از آنچه به آنان تذکر داده شده بود را بدست فراموشى سپردند، لذا [به سبب این قدرنشناسی و عهد شکنی و جدایی از معارف پر برکت شرع ] در میان آنها تا روز قیامت عداوت و نفرت شدید افکندیم و خداوند بزودی آنها را از آنچه به دست خود ساختند [و از نتایج دنیوی و اخروی آن] آگاه خواهد ساخت. [لذا ای مومنین شما هم در معرض خطاهای یهود و نصاری هستید و مبادا شما هم مثل ایشان شوید و دنیا و آخرت خود را تباه کنید.] 


(2) یا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفوا عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین (آیه 15) اى اهل کتاب [با وجود آن همه تخلفات شما، باز فرصتی دوباره از سوی خدا به شما داده شد و ] اینک پیامبر [رحمت] ما به سوى شما آمده است که بسیارى از اموری از کتاب [آسمانى خود] را که [برای منافعی حقیر از دنیا ] پوشیده مى‏ داشتید براى شما [و دیگر مردم] آشکار مى ‏کند و از بسیارى [خطاهاى شما] درمى‏ گذرد، قطعا براى شما [و دیگر مردم] از جانب خداوند [منان] نور [نبوت] و کتابى روشنگر آمده است [همان پیمانی که از شما گرفته بودیم که انبیاء و جانشینان به حق بعدی را قبول کنید و از ایشان اطاعت کنید، پس تکلیف شاق و جدیدی بر شما عرضه نشده و موضوع فرصت مجدد برای رعایت همان عهد سابق است] [با این رحمت دوباره و فراگیر و این گذشت بزرگ، بر عوام و خواص شما و این همه برکات دنیوی و اخروی، پس قدر بدانید و دعوت او را لبیک بگویید و به سعادت خود لگد نزنید.] [ای مومنین مبادا شما نیز مسائلی از توحید و نبوت و ما جاء به الرسول و معاد و دیگر معارف را بخاطر جهالت ها و تعصبات و منافعی حقیر، مخفی کنید و اگر خطا کردید و مجددا حق به شما عرضه شد مبادا بر باطل سابق خود اصرار کنید و سعادت خود را نابود سازید.] 


(3) یهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم (آیه 16) [پس ایمان بیاورید و اطاعت کنید از نور نبوتی که] خدا بوسیله او، آنها که [در نیت و در عمل به] دنبال خوشنودى خدا هستند را به راههای [متعدد] سلامت راهنمایی مى کند، و آنان را [بوسیله پیامبر و] به اذن خود از ظلمتها [و بدبختی ها] به سوى نور [و برکت و سعادت] خارج می سازد و به سوى صراط مستقیم [و مسیر اصلی نجات و سعادت] هدایت مى کند. 


(4و5) لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان أراد أن یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فى الارض جمیعا و لله ملک السموت و الارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله على کل شىء قدیر (آیه 17) مسلما آنها که گفتند خدا همان مسیح فرزند مریم است [ به خطای عقیدتی بسیار بزرگی گرفتار شده و به وحدانیت خدا] کافر شدند. بگو اگر مسیح، خدا [یا جزء خدا یا فرزند خداست] پس کدام قدرت است که جلوى قدرت و قهر خداى را بگیرد اگر بخواهد مسیح و مادرش و هر آنکه در زمین است را [به نیستی فرستاده و] هلاک کند. [آیا در مرگ مریم شک دارید؟ آیا در نیاز موجودات به خدا در سراسر حیات و ممات شک دارید؟ پس اینها چه خدایانی هستند که در همه چیز نیازمند خدای واحد هستند؟ پس فرق شما با دیگر بت پرستان چیست و به چیز چیز ایمان آورده اید؟] و مالکیت آسمانها و زمین و هر آنچه بین آن دو است فقط از آنِ خدا است [و تمام مقدرات آنها نیز تحت قدرت خداست.] خدا است که هر چه بخواهد [ چه از مسیر نطفه والدین و چه بدون والدین ، از آدم و مسیح و دیگران] خلق مى کند. آرى خداوند بر هر چیزى توانا است. [پس ای مومنین مبادا شما نیز به مانند فرق ضاله برای انبیا در چیزی ولو در هدایت، استقلال قائل شوید. مبادا دست خدا را در امری بسته بدانید. مبادا با القائات مختلف گرفتار وحدت و اتحاد شوید. مبادا خدا را جسم بدانید. مبادا صفات بشری را بر خدا جاری کنید. مبادا انبیا و اوصیا و نیکان را در عرض خدا علم کنید. مبادا به خطا در توحید گرفتار شوید که توحید اساس امور است و سرچشمه همه خیرات است و اگر سرچشمه آلوده شود بقیه امور فائده نمی بخشد. و ای مسلمین شما همچو یهودیان و مسیحیان در معرض امتحانات متعدد در افکار و گفتار و کردار هستید.] 


برخی سوالات سوره مائده صفحه 110 


(1) و من الذین قالوا إنا نصارى أخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به (آیه 14) چرا نفرمود من النصاری؟ میثاق یا میثاقهم چه فرقی دارد؟ آیا میثاق ویژه ای داشتند؟ حظا مما ذکروا به یعنی چه؟ یعنی بخش مهمی ؟ یا چیزی بود که برای خودشان هم نافع بود؟ 


(2) فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء إلى یوم القیامة و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون (آیه 14) اغرینا یعنی چه؟ و شباهت آن با تلبس چیست؟ بینهم یعنی بین مسیحیان؟ یا بین مسیحیت و یهودیت؟ آیا رواست خداوند بخاطر خطای قومی بین آنها عداوت و بغضاء بیفکند؟ اگر تا قیامت است، تقصیر افرادی که در قرن های بعد می آیند چیست؟ چرا این کار گاهی به شیطان نسبت داده شده؟ فرق یفعلون و یصنعون چیست؟ فرق نباء و خبر چیست؟ 


(3) یهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم (آیه 16) به الله منظور قرآن است یا رسول خدا (ص) ؟؟ جمع بین یهدی به اول و یهدیهم دوم چیست؟ سبل السلام متعدد است و صراط مستقیم واحد.. جمع بین این دو چیست؟ باذنه به خدا بر میگردد یا رسول خدا؟ چرا صراط نکره آمده؟ آیا نکره همیشه معنای تعدد می دهد؟ 


(4) ان أراد أن یهلک المسیح (آیه 17) آیا اگر خدا بخواهد می شود قیامتی برپا نشود و همه اشرار و ابرار به نیستی ملحق شوند؟ اگر جهنم و بهشت تا ابدیت ادامه یابند آیا ما در ازلی یا ابدی بودن با خدا شباهت نیافته ایم؟ 


(5) أن یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فى الارض جمیعا (آیه 17) آیا در عطف وحدت شرایط و یکسانی زمانی نباید باشد؟ مثلا یهلک در عیسی و مادر به گذشته بر می گردد و یهلک در بقیه مردم به امروز و آینده. چطور جمع می شود؟ 


خب برای امروز کافی است. والسلام علیکم و رحمه الله. یاسید الکریم