یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رفتارهای کودکانه یا عقده کشایی حقیرانه؟ 

https://t.me/www_rasaee_ir/4695 


- حمید رسایی نوشت : با همه انتقاداتی که به برخی رفتارهای احمدی نژاد دارم، اما نمی توانم نسبت به رفتارهای کودکانه این دولت در برخورد اخیرش با رئیس جمهور سابق اعتراض نکنم.


ساعت های پایانی دیشب به میدان 72 نارمک رفتم و نیم ساعتی با اعضای تیم حفاظت آقای احمدی نژاد صحبت کردم و به آنها خسته نباشید گفتم. با اینکه دولت روحانی، ساختمان آنها را تصرف کرده اما همچنان مشغول انجام وظیفه خود بودند، البته در پیاده رو ! 


من به شخصه وقتی در فضای مجازی، تصویر پتوی پهن شده در پیاده رو و قرار گرفتن محافظان و پاسداران سپاه انصار را روی آن دیدم، فکر نمیکردم دولت روحانی تا این اندازه سقوط کرده باشد، اما وقتی از نزدیک این صحنه را دیدم و اصرار خلاف ضوابط مسئولان نهاد ریاست جمهوری در انجام چنین رفتاری را شنیدم، بیشتر به بی ظرفیت و حقارت این دولت پی بردم. 


شاید هم توقع ما از دولت روحانی، توقع زیادی است. دولتی که وزیر خارجه اش برای گرفتن حق این مردم به التماس می افتد و در برابر کشورهای کوچک عربی زانو میزند و نتیجه عملکرد وزیر نفتش، اعطای گاز مجانی به ترکیه میشود، حتما باید جای دیگر و به شکلی این سرخوردگی را جبران کند و طبعا وقتی بهانه ای پیدا نکند، برای تخلیه خودش، به ساختمان کوچکی که چند محافظ و پاسدار در آن مشغول انجام وظیفه اند، چشم طمع خواهد داشت.


مطابق مصوبه ای که دولت خاتمی در آخرین روزهای حیاتش در 29 تیر 84 داشته، نهاد ریاست جمهوری موظف است کلیه نیازهای اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی و از جمله ساختمان رییس جمهور سابق را تامین کند. چیزی  که برای خاتمی فتنه گر در طول 12 سال گذشته مهیا بوده اما حالا روحانی نسبت به بخشی که مربوط به رئیس جمهور بعد از خاتمی است، ممانعت کرده است! 


آقای عارف که آن مصوبه را در سال 84 امضا کرده، حالا رئیس فراکسیون امید مجلس است. باید دید که عارف در برابر این تخلف بیّن دولت امید، چگونه عمل می کند. آیا از حیثیت خودش و حیثیت امضایی که پای آن برگه کرده، دفاع خواهد کرد. 


مطابق توافقات اداری بین سپاه انصار و کلیه نهادها، تامین امکانات تیم حفاظت شخصیت ها بر عهده نهاد مربوطه است. بنابر این وظیفه نهاد ریاست جمهوری است تا امکانات لازم را جهت تیم حفاظت رییس جمهور سابق فراهم کند.


رفتار دولتمردان فعلی در این موضوع، مانند رفتار فردی عقده ای است که در دعوای شخصی اش با صاحب باغ، عقده خود را بر سر باغبانان زحمتکش خالی می کند!


این رفتارها در شان دولتمردان کشورهای بدون تمدن و فرهنگ دنیا آن هم با پسوند اسلامی نیست تا چه برسد به جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم روحانی این خطا را جبران کند که بدون شک، بازنده این بازی احمدی نژاد یا تیم حفاظت او که وظیفه ای اداری و تشکیلاتی را برعهده دارند، نیستند بلکه بازنده این رفتار کودکانه، شخص روحانی است. 


یاسید الکریم