یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

بخشى از توقیع امام زمان (عج) 

به نائب نخست و دوم خود 

عثمان بن سعید عمرى و فرزندش محمّد. 

 

أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء 

و من الضلالة بعد الهدى 

و من موبقات الأعمال و مردیات الفتن. 

 

پناه به خدا مى برم از نابینایى بعد از بینایى

و از گمراهى بعد از راهیابى

و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنه‌ها.

 

کمال الدین ج2 ص511 ح42 

الخرائج والجرائح ج3 ص1110 

بحار ج53 ص190و191 ح19 


یاسید الکریم