یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عالم عارف دلسوخته 

حاج آقا سید فرید #موسوی 

درس او حفظ قرآن و رعایت تقوا و مراقبه و بیداری سحر و نماز شب و اشتغال به علوم اهل بیت (ع) بود. و این ها را از شاگردان به طور جد مطالبه می کرد. به معنای واقعی غریبانه زیست حتی بین اطرافیان و شاگردان و بستگان و.. ، دلسوز همگان بود، عاشق امام و هوادار رهبری بود. با جوانان مانوس بود و ایشان را آماده تر برای معنویات می دانست. و غمگین از بی سوادی ها و دکان های معنوی انحرافی و صوفیه و دیگر فرقه ها بود. بهره ها از محضر آیت الله #خوشوقت برد به حدی که شاید شاگرد معنوی دیگری برای شیخ نتوان شمرد. معتقد به کار جمعی بود و لطمه ها از افراد فرد گرا خورد. اموال فراوانی از او برده شد حتی از کسانی که بعد از آن، کنار او و از سفره اطعام او غذا می خوردند و هیچ خم به ابرو نیاورد. 

سالهای حیات آیت الله #بهجت شاگردان را ملزم به حضور در نماز ایشان می کرد. طلبه ها را ملزم به نماز جمعه و غسل جمعه و خوب درس خواندن خصوصا در ادبیات عرب و نظم در امور و مباحثه می کرد. غریب نواز بود و در مقام تعلیم و تربیت گمنام ترین افراد را راهنمایی و کمک می کرد. سالهایی که جوان تر بود اجرای برنامه های علمی و معنوی را از شاگردان مطالبه می کرد و این چیزی بود که برای اطرافیان سختی داشت و خیلی ها رفتند و خیلی ها مکدر شدند و خیلی از دوستان نزدیک جدا شدند و راه دیگری رفتند. و البته خوبان پای شان در این عالم بند نیست و برخورد شان با متخلفین برای خودشان هم مشکل است. لذا غم ها در سینه ها تلنبار می شود و همه را به خدا می سپارند جز آنچه مربوط به حفظ و اعتلای شرع مطهر است. در یک کلام حاج آقای موسوی لطیف بود.. و اهل لطافت معنوی دنیا برای شان قفس است.. لذا فرمود : یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. 

بنده لایق شاگردی او نبودم و هیچ فرد دیگری حتی نزدیک ترین افراد را جز کلمات مسلم و صدای خود ایشان را مفید برای ترویج راه ایشان نمی شناسم. چرا که هر کسی از نگاه خود و در حد علم و معنویت خود، ایشان و تفکرات شان را معرفی می کند. روحش شاد و نگاه معنوی او بر رهروان معنویت مستدام. 

شادی روح شون ختم 14 هزار #صلوات هدیه به ائمه اطهار (ع) گرفتیم. دوستانی که فرصت دارن اعلام بفرمایند. 


http://hawzahnews.com/detail/News/407659 


http://mashreghnews.ir/fa/news/687325/ 


http://www.aparat.com/result/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C 

یاسید الکریم