یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت الله #بهجت : 

اهل جهنّم آتش خود را از همین جا با خود می برند! 

چنان که می فرماید: «انما تجزون ما کنتم تعملون» 

 

انما تجزون ما کنتم تعملون (طور 16 / تحریم 7) 


هل تجزون إلا بما کنتم تکسبون (یونس52 )  

هل تجزون إلا ما کنتم تعملون (نمل90 )  

هل یجزون إلا ما کانوا یعملون (اعراف 147/ سبأ 33) 


و لا تجزون إلا ما کنتم تعملون (یس 54)  

و ما تجزون إلا ما کنتم تعملون (صافات39 ) 

 

سیجزون بما کانوا یقترفون (انعام 120)

سیجزون ما کانوا یعملون (انعام 180) 


الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون (انعام93 )  

الیوم تجزون ما کنتم تعملون (جاثیه 28) 

فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون.. 

و بما کنتم تفسقون (احقاف20) 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

۱۳ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۴۴ محمد روشنیان
سپاس بابت مطالب مفیدتون