یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اگر باور مان می شد 

که ما تحت مراقبت یم و اعمال ما دقیقا ثبت می شود 

اگر باورمان می شد که حرف های ما جزو اعمال ماست. 

 

خیلی از راه نجات پیموده می شد.. 

 

لذا فرمود کل مومن ملجم 

مومن آنقدر مواظب کلام ش است 

که گویی بر دهانش لگام زده اند. 


الکافی ج 2 ص 249 ح 1 

سند_صحیح 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

۲۶ دی ۹۵ ، ۱۹:۳۱ یه بنده خدا
بسیار زیبا و عالی...