یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

«صلاه اللّیل تحسن الوجه و تذهب بالهمّ و تجلو البصر» 

نمازشب چهره را نیکو میکند وغم را میزداید و دیده را جلا میدهد. 

وسائل الشیعه ج۵، ص۲۷۲ 


یاسید الکریم