یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح (خطبه 150) 

سرکشیدن جامهای حکمت در صبحگاهان...طوبی لهم.. 

اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خبراعوانه وانصاره..

یاسید الکریم