یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت الله بهجت(ره) 

ما باید اهل محاسبه باشیم هر چند اهل توبه نباشیم و تدارک نکنیم. خود محاسبه مطلوب است. اگر بدانیم فلان روز حسینی هستیم و فلان روز یزیدی هستیم، بهتر ازین است که اصلا ندانیم یزیدی هستیم یا حسینی! سرانجام ممکن است روزی به خود آییم و بخواهیم تدارک کنیم. 

یاسید الکریم