یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یا من خلقنی و سوانی یا من رزقنی و ربانی 

یا من اطعمنی و سقانی یا من قربنی و ادنانی 

یا من عصمنی و کفانی یا من حفظنی و کلانی 

یا من اعزنی و اغنانی یا من وفقنی و هدانی 

یا من انسنی و آوانی یا من اماتنی و احیانی. 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم یذهب الیه الاوهام ..


پاسخ:
احسنت