یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

قوله سبحانه و تعالی 

ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله و لا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة فی سبیل الله و لا یطئون موطئا و لا مخمصه فی سبیل الله و لا یطئون موطئا یغیظ الکفار و لا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین (توبه/120) 

 

مردم مدینه و مردم اطراف آن [و دیگر مومنین] را حق آن نیست که از [فرامین] رسول خدا (ص) [در جهاد و دیگر موارد] تخلف نموده و جان [و مال و آبروی] خویش را بر جان او ترجیح دهند، در مقابل در راه خدا هیچ تشنگی و گرسنگی و هیچ رنجی به آنان نمی رسد و در هیچ مسیری که کافران را به خشم آورد، قدم نمی گذارند و هیچ ضربه [احتمالی] از دشمن به آنان اصابت نمی کند، مگر آنکه برای آنان ، عمل صالحی نوشته می شود و بدرستی که خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی کند. 

 

برخی نکات 

1_عقلا و شرعا بدنه جامعه باید از رهبر صالح خود تبعیت کنند تا به سعادت دنیا و آخرت برسند. و الا هرج و مرج و هرز توان جامعه و گستاخی و جری شدن دشمنان پیش می آید. 

2_اطاعت و تبعیت از رهبر جامعه آنطور که برخی سیاسیون فاقد سواد دینی برداشت کرده اند فقط در جهاد نظامی نیست و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و.. را هم شامل می شود. 

3_عالی ترین نوع رهبری حضور رهبر در دل جامعه و در راس حرکت مردم است. طبیعتا افراد باید قدر چنین رهبری را بدانند و از بذل جان و مال و هر نوع کمکی به او دریغ نکنند چرا که او علمدار در میان میدان است. 

4_ هر نوع صدمه مادی و معنوی و آسیبی که به مجاهدان و مدافعان حریم اسلام و استقلال جامعه وارد می شود عینا یا مثلا و در حد توان مسلمین و دولت اسلامی باید جبران شود و خداوند نیز ثواب عظیم الهی را به ریز و درشت زحمات این راه وعده می دهد. 

5_جهت گیری همه مسلمین در جهات فرهنگی و سیاسی و نظامی و تمام جهات ، باید موجب خوشحالی و امیدواری مومنین و خستگی و کلافگی و عصبانیت دشمن شود و هر حرکتی که منجر به منفعت مومنین یا لطمه به دشمن شده و موجب یأس و عصبانیت دشمن شود از اعمال صالح است و خداوند آن را برای مجاهدین ثبت می کند. 


یاسید الکریم