یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عبدالله بن مسکان می گوید از ابو بصیر شنیدم که می گوید: 

به امام صادق (ع) عرضه داشتم چگونه به اصحاب على(ع) علومی رسید که به مرگ و میر و بلاهای خود آگاهی داشتند؟ حضرت با جواب شبیه خشم آلود به من فرمود: از چه کسی آن علوم به آنها رسید جز از [ظرفیت] خودشان؟ گفتم: فدایت شوم شما چه مانعى در اظهار این مسائل دارید؟ فرمود: این دری است که بسته شده جز اینکه حسین بن على (ع) اندکى مختصر از آن را برای اصحاب ش [در شب عاشورا و بعد از اطمینان از استقامت مردانه شان در راه حق، بر ایشان] گشود، سپس حضرت فرمود: اى ابا محمد، به راستى آن اصحاب [خاص] دهانشان چفت و بست داشت [بر زبان خود مسلط و حافظ اسرار الهی بودند.] 

 

عن عبدالله بن مسکان قال سمعت أبا بصیر یقول قلت لأبی عبد اللّه (ع) من أین أصاب أصحاب علی (ع) ما أصابهم من علمهم بمنایاهم و بلایاهم قال فأجابنی شبه المغضب مم ذلک إلا منهم قال قلت فما یمنعک جعلنی اللّه فداک قال ذلک باب أغلق إلا أن الحسین بن علی (ع) فتح منه شیئا ثم قال یا أبا محمد إن أولئک کانت على أفواههم أوکیة. 

#الکافی ج1 ص 265 ح 2  #سند_صحیح 


یاسید الکریم