یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

این الشموس الطالِعة ، این الاقمار المنیرة ، این الانجم الزاهِرة ، این اعلام الدینِ و قواعِد العِلمِ ، این بقِیة اللهِ التی لا تخلو مِن العِترةِ الهادِیةِ ، این المعد لِـقطعِ دابِرِ الظلمةِ ، این المنتظر لاِقامةِ الامتِ و لعِوجِ ، این المرتجى لاِزالةِ الجورِ و العدوانِ ، 

این المدخر لِتجدیدِ الفرآئِضِ و السننِ ، این المتخیر لاِعادةِ المِلةِ و الشریعةِ ، این المؤمل لاِحیاءِ الکِتابِ و حدودِهِ ، این محیی معالِمِ الدینِ و اهلِهِ ، این قاصِم شوکةِ المعتدین ، این هادِم ابنِیةِ الشرکِ و النفاقِ ، این مبید اهلِ الفسوقِ و العِصیانِ و الطغیانِ ، این حاصِد فروعِ الغی و الشقاقِ ، این طامِس آثارِ الزیغِ و الاهواء ، این قاطِع حبائِلِ الکِذبِ و الافتِراءِ ، این مبید العتاةِ و المردةِ ، این مستأصِل اهلِ العِنادِ و التضلیلِ و اللحادِ ، این معِز الاولِیاءِ و مذِل الاعداءِ ، این جامِع الکلِمةِ على التقوى ، 

این باب اللهِ الذى مِنه یؤتى ، این وجه اللهِ الذى اِلیهِ یتوجه الاولِیاء ، این السبب المتصِل بین الارضِ و السماءِ ، این صاحِب یومِ الفتحِ و ناشِر رایةِ الهدى ، این مؤلف شملِ الصلاحِ و الرضا ، این الطالِب بِذحولِ الانبِیاءِ و ابناءِ الانبِیاءِ ، این الطالِب بِدمِ المقتولِ بِکربلاء ، این المنصور على منِ اعتدى علیهِ و افترى ، این المضطر الذی یجاب اِذا دعا این صدر الخلائِقِ ذوالبِر و التقوى؟ 

 

کجایند آن خورشیدهای تابان؟ کجایند آن ماههای فروزان؟ کجاید آن ستارگان درخشان؟ کجایند آن نشانه های دین و ارکان  دانش؟ کجاست باقیمانده خدا که زمین از آن عترت هادى خالی نمی ماند؟ کجاست آنکه براى برکندن ریشه ظالمان و ستمگران عالم مهیا گردیده؟ کجاست آنکه اختلاف و کج رفتاریهاى اهل عالم را به راستى و اصلاح می کند؟ کجاست آنکه اساس ظلم و عدوان را از عالم بر می اندازد؟ کجاست آن ذخیره الهی براى تجدید فرائض و سنن فراموش شده از اسلام؟ کجاست آن برگزیده الهی براى برگردانیدن ملّت و شریعت اسلام به راه درست؟ کجاست آنکه برای احیاء کتاب و حدود آن مورد امید است؟ کجاست آنکه معارف دین و اهل آن را احیا کند؟ 

کجاست آنکه شوکت ستمکاران را در هم مى شکند؟ کجاست آنکه بنا و سازمانهاى شرک و نفاق را ویران مى کند؟ کجاست آنکه فسق و عصیان و طغیان را هلاک و نابود مى گرداند؟ کجاست آنکه برای کندن نهال گمراهى و خلاف و نزاع مهیاست؟ کجاست آنکه اندیشه های باطل و هواهاى نفسانى را نابود مى سازد؟ کجاست آنکه دسیسه های دروغ و افتراء را قطع می مند؟ کجاست آنکه متکبرانِ سرکش را هلاک و نابود مى گرداند؟ کجاست آنکه مردم ملحد، معاند و گمراه کننده را درمانده کند؟ کجاست آنکه اولیا خدا را عزیز و دشمنان خدا را ذلیل می سازد؟ کجاست آنکه مردم را بر وحدت کلمه بر تقوى مجتمع مى کند؟ کجاست باب الهى که از آن بر خیرات و کمالات وارد مى شوند؟ 

کجاست آن وجه الهى که اولیاء برای سعادت کاملا به او متوجه اند؟ کجاست آن وجود مقدسی که سبب اتصال بین زمین و آسمان است؟ کجاست صاحب روز فتح و برافرازنده پرچم هدایت در عالم؟ کجاست آنکه پریشانیهاى خلق را اصلاح و دلها را خشنود مى سازد؟ کجاست آنکسی که از ظلم های بر انبیاء و اولاد انبیاء دادخواهى مى کند؟ کجاست آنکه انتقام خون شهید کربلا را خواهد گرفت؟ کجاست آنکه از سوی خدا  بر ستمکاران و تهمت زنندگان یاری شده است؟ کجاست آن مضطرّی که هر گاه دعا کند بی دریغ دعایش مستجاب گردد؟  کجاست آن بالاترین خلایق و صاحب نیکوکارى و تقوى؟ 


دعای ندبه کامل + متن + ترجمه + صوت 

http://ahlolbait.com/doa/2681/ 


مختصری از دلائل داخلی تاخیر ظهور 

1_ضعف مومنین از جهت اموری که می توان حضرت حجت(عج) را با آن یاری نمود. 

2_اختلاف مومنین از جهت شیوه زندگی و باور به این که تنها اسلام راه نجات آنهاست. 

3_اختلاف مومنین از جهت ریاست ها و دشمنیها و کدورت های داخلی و دیگر اختلافات 

4_عدم باور و عدم التزام مومنین بر ضرورت ولایت ائمه در اصلاح امور دنیا و آخرت 

5_اشتغال مومنین به امور و احوال شخصی وغفلت از اصلاحات موثر در جامعه اسلامی 

6_اشتغال مردم به امور لهو و دوری از علوم و فنون و صنایع موثر در اعتلای جامعه 

و اشتغال جوانان به امور سطحی و سرگرمی ها و ابزار آلاتی که فقط گذران عمر است. 

7_فراگیر شدن امور هرزه و شهوانی در جوامع و محوریت لودگی در طیف وسیعی از مردم 

و دوری از علوم اصیل واشخاص با سواد ومتبحر ومشکل شدن تشخیص سره وناسره از هم 

8_دوری اصناف جامعه از معلم و روحانی و کاسب و.. به آنچه صلاح خود و جامعه است 

و فرافکنی مشکلات به دیگران و به خطر افتادن امنیت اقتصادی مردم در جوامع اسلامی. 

9_پذیرش سبک زندگی جذاب و رمانتیک اما پوشالی جوامع غیراسلامی و اسراف و تبذیر 

و ورود به مصرف صناعات و محصولات مصرفی دیگر جوامع بدون تعصب به کشور خود 

10_عدم حمایت از افراد صالح و دانا در احوال اجتماعی خود و سپس بدگمانی به اصل اسلام  

11_اعتماد به اخبار دشمنان [مقطعی و دائمی] جوامع اسلامی و انفعال مقابل شایعات آنها 

12_بی تفاوتی جامعه اسلامی به صدماتی که به دیگر مومنین و سایرانسانها وارد می شود.  


#ظهور #امام_زمان #ندبه #وظایف یاسید الکریم