یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مقام سابق امنیتی و ساکت فتنه 

وزیر فعلی [ضد] ارشاد و [ضد] اسلامی [ و لائیک] 

جناب صالحی امیری حفظه الله فرمودند :  

- عده‌ای می‌خواهند حج و مسائل سیاسی دو کشور ایران و عربستان را به هم پیوند دهند. 

- زائران آگاه باشند که تمرکزشان تنها بر انجام مناسک حج باشد و نه مسائل سیاسی دو کشور. 

96/3/7 


امام خمینی : 

والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفى کردند. 


امام خمینی : 

اسلام، اسلام سیاست است، حقیقت سیاست است. 


امام خمینی : 

اسلام دین سیاست است قبل از اینکه دین معنویات باشد. 


امام خمینی : 

اسلام سیاست است، اسلام از سیاست دور نیست. 


امام خمینی : اسلام دین سیاست است، دینی است 

که در احکام او، در مواقف او، سیاست به وضوح دیده می‌شود. 


امام خمینی : 

آن ‌قدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است، 

در عبادات وارد نشده است.. اسلام دین سیاست است.  


امام خمینی : 

اسلام همه احکامش یک احکام مخلوط به سیاست است.. 

نمازش مخلوط به سیاست است؛ 

حج‌ ش مخلوط به سیاست است، زکات ‌اش سیاست است. 


امام خامنه ای مدظله العالی : «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است ولی آرمان های نظام جمهوری اسلامی را آن طوری که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسم کرده است در دلش قبول ندارد ، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.» (1380/8/8) 


پ ن : آقای صالحی فرض کنیم تو اسلام را خوب نفهمیدی و از جهالت و بلاهت چنان حرفی زدی آیا غیرت هم نداری؟ تعدی به دو نوجوان ایرانی هنوز التیام نیافته،  پانصد حاجی شهید مملکت هنوز خون ش تازه است. اصلا دین به کنار، تو غیرت ایرانی هم نداری؟ 


#امام_خمینی #رهبر_معظم 

#وزیر_ارشاد #حرام #حج #سیاست #غیرت #فاجعه_منا یاسید الکریم