یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

دعا در حق دیگران رو مقدم بداریم 

دعاهامون رو عام و وسیع تر بگیریم 

موضوع دعا خودش یه دکترای تخصصی است. 

 

اللهم عجل لولیک الفرج 

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین 

اللهم اغفرلی و لوالدی و للمومنین و المومنات 

اللهم ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد 

و اخرجنا من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد 

 

این برادر کوچیک تون رو هم دعا بفرمایید. یاسید الکریم