یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

روزهای قبل مشکلات زیاد بود 

بچه های بسیجی یک به صد بودن 

تو پارک وی و فرشته تا تجریش و قدس 

سمت میدون سرو ماشینا شبا یه سره بوق میزدن و پلیس کلافه بود 

و تو مسجد محمد رسول الله مظلومانه تجمع میکردن 

دو راه یوسف آباد تا پارک ملت اومدن و همه جا رو پر کرده بودن 

روز 25 خرداد از خود هفت تیر تا پارک لاله سر و ته جمعیت بود 

تقریبا بین 300 الی 500 هزار نفر بودن 

درگیری های هاشمی و جیحون و.. 

چه روزها و شبهایی بود.. 

تا دریای خروشان نهم دی رسید و قبل ش 8 دی.. 

مردم در قبال امام و رهبری و شعائر حسینی با کسی تعارف نکردند.. 


و اما ساکتین فتنه مثل امثال لاریجانی و سران فتنه مثل هاشمی 

و جیره خوران فتنه مثل معتدلین و نمایندگان فتنه مثل امثال آخوندی 

و جارچی های فتنه مثل امثال مجید انصاری هنوز یا ساکتند 

یا از هزار کلمه به زور یک کلمه لفظ فتنه را استفاده می کنند 

یا این مسائل را امور حزبی و گروهی معرفی می کنند 

با این وجود عالی ترین مناصب حکومتی رو هم در اختیار دارند. 

و این است حکایت تداوم فتنه و فتنه اکبر. والله من ورائهم محیط. 


یاسید الکریم