یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

گابریل کولاوُل، قاضی دادگاه عالی فدرال در ابوجا، پایتخت نیجریه، 

دستور آزادی رهبر شیعیان این کشور و همسرش را صادر کرده است. 


وی همچنین سرویس امنیتی دولت نیجریه را 

جریمۀ نقدی کرد که باید به آقای #زکزاکی پرداخت شود. 


کولاوُل گفت دولت نیجریه باید ظرف ۴۵ روز آنها را به پلیس تحویل دهد 

و پلیس نیز باید ظرف ۲۴ساعت آنان را تحت محافظت به مکانی امن منتقل کند. #میدان_72  

یاسید الکریم