یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام صادق(ع) فرمود: «پدرم (ع) می فرمودند: پنج دعاست که به اجابت مقرون است و از پروردگار تبارک و تعالی بازداشته نمی شوند : (1) دعای پیشوای عادل (2) دعای مظلوم که خدای عزوجل خطاب به او می فرماید: به عزت و جلالم سوگند انتقام تو را می گیرم ولو بعد از گذر زمان (3) دعای فرزند صالح در حق والدین خود (4) دعای پدر نیکوکار درباره فرزندش (5) دعای مؤمن برای مؤمن دیگر در غیاب او که اجابت می شود و به او می گوید: برای تو مثل آن دعایت در حق برادرت قرار دادیم» 


عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(ع) قال کان أبی(ع) یقول : خمس دعوات لا یحجبن عن الرب تبارک وتعالى : دعوة الامام المقسط ، ودعوة المظلوم یقول الله عز وجل : لأنتقمن لک ولو بعد حین ، ودعوة الولد الصالح لوالدیه ، ودعوة الوالد الصالح لولده ، ودعوة المؤمن لأخیه بظهر الغیب فیقول : ولک مثله 

کافی ج 2 ص 509 ح 2 / وسائل الشیعة ج 7  ص 116 ح 8892 سند_صحیح 


برخی نکات 

1_در سند کافی له مثله وارد شده و در وسائل مثلاه 

و چون منبع اولیه کافی است و ضمنا کافی اضبط است مثله بهتر است. 

2_همه ادعیه طبیعتا باید معقول و مشروع باشند. 

3_پیشوای عادل حتی میتواند کافر هم باشد و فرق عدل و تقوا در همین است. 

4_دعای مظلوم اجابت می شود حتی اگر کافر باشد و روایات معتبری وارد شده 

5_دعای خیر برای والدین و بالعکس از مقتضیات صالح بودن است. 

6_دعای مستجاب حتما فوری نیست و گاهی به عللی با تاخیر محقق میشود. 

7_دعای مومنین در حق هم از خالص ترین و توحیدی ترین دعاهاست. 

8_اینکه دعاهایی گرفتارحجب نشوند وخود خدا اجابت کند مضمون بلندی است. 

9_کان ابی یقول یعنی حضرت باقرعلیه السلام نه یکبار که مکررا فرموده است. 

10_اجابت بی قید و شرط دعا از لذیذترین آثاردلنشین بندگی است. اللهم ارزقنا. 

یاسید الکریم