یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امروز یکشنبه 107 موافق 94 مخالف 6 ممتنع 


مخالفت! مجلس با کلیات طرح یک! فوریتی شفافیت 

دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد 

بدین ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد! 


مجلس مچکریم! 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

۲۵ آبان ۹۵ ، ۱۴:۳۱ ابوالفضل نخعی
وا اسفاه