یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبر معظم ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ 

سفارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه کنید، 

با بصیرت نگاه کنید، هر حرفی را از هر گوینده‌ای نپذیرید. 

مبدأ حرکت و مبدأ انقلاب، امام بزرگوار است، 

حرف او را حجّت بدانید؛ نگاه کنید ببینید امام چه میگفت. 

 

رفقا اگه این کلمات با برلیان سرخ معاوضه بشه ضرل کردیم. 


یاسید الکریم