یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

سبک زندگی غربی و مادی پرستان : مادامی که کسی مزاحم اموال و جایگاه و لذتهای شما نیست، کاری به او نداشته باش چون دخالت و فضولی و دستمال و سر بی درد است. 
سبک زندگی اسلامی و انسانی : تمام مرزهای ارزشی انسانی و اسلامی باید حفظ شود. اموال و اعراض و دماء تمام مسلمین محفوظ است. و حتی از کفار مظلوم هم باید دفاع کرد. 

یاسید الکریم

نظرات  (۱)

۲۶ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۱۶ فاطمه منتظر
بچه بودم تو مسجد اعظم با خانواده پای منبر استاد جوادی رفتم ولی این مطلب نشنیدم 
پاسخ:
از یکی از شاگرداشون نقل شده اون چه در عکسه.