یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

جهاد فرهنگی یعنی مواجه صحیح با شبهات و نیازهای فرهنگی  

و این مجاهدان نیاز به حمایت جمعی و مستمر ما مخاطبین دارند. 

کاربران گاهی برای یک پست تولیدی دو ساعت وخد می ذارن 

قدر شناسی یعنی حداقل برای آنها یک خط مرتبط با پست بنویسیم 

به سپاسگزاری از نویسندگان عادت کنیم و آنهم نه تعارفات مصطلح 


پیشنهادات بنده ی کمترین پنج سال قبل 

در یک پست [اینجا] به کاربران مذهبی و فرهنگی 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

۱۷ شهریور ۹۵ ، ۲۱:۲۹ سید مهدی عاشق علی
سلام برادر مجاهد
ممنون از نشر سخنان آقا
پاسخ:
سلام اخوی عزیز 
خواهش