یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

در قرابت سیاسی و اقتصادی و وحدت جبهه و نگاه کلی 

کارگزاران و اصلاحطلبان و معتدلین تردیدی وجود ندارد. 

اما یکی از مشکلات ما وجود آلزایمر_تاریخی در مملکت است. 

برای همین باید واقعیت این سه طیف را همیشه زنده نگه داریم. 

در یک قدم کوتاه نگرش تعدادی از اصلاحطلبان را مرور می کنیم. 


مهرانگیز کار  کیان  ش ۴۵ بهمن ۷۷ 

احکام کیفری اسلام کارآیی ندارد و موجب رواج خشونت می گردد! 

حسین باقر زاده  نشاط ۲ / ۶ / ۷۸

خشونت در هر شکل آن باید از ایران محو شود 

و اعدام برجسته ترین نوع خشونت قانونی است. 

عماد الدین باقی  جمهوری_اسلامی  ۱۳ / ۲ / ۷۹ 

معتقدم اعدام و قصاص جزء ضروریات دین نیست .

ماهنامه کیان بهمن ۷۷  عبدالکریم سروش 

سروش : اسلام نه احکام سیاسی ، نه احکام اقتصادی 

و نه احکام حقوقی اش قابل استناد نیست و رسما باید آن را بگذاریم. 

فرهنگ شهادت خشونت آفرین است اگر کشته شدن آسان شد کشتن هم آسان می شود. 

روزنامه صبح_امروز متعلق به اکبر گنجی  78/2/23

پیامبر در بدر و حنین و.. شمشیر زد.. اما آیا جنگهای جبهه حق علیه باطل پیامدهای ناخواسته یا آثار وضعیه به دنبال ندارد؟.. خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت میوه هایی جز خشونت به بار نمی آورد. هیچ کس حق ندارد به صرف اینکه خود را حق و دیگران را باطل می داند، دست به خشونت بزند و در صدد نابودی مخالفان خود از طریق حذف فیزیکی برآید. «کشته شدن امام حسین نتیجه ی طبیعی خشونت جدش رسول خدا در بدر و احد بوده است»! 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

عکساتون چرا پریده؟؟:|
پاسخ:
شاید ترسیدن.