یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

نماز جمعه در راس همه امور است. 
#امام خمینی : بحمدالله در این نهضت نماز جمعه با محتوای حقیقی آن تحقق یافت و آقایان باید با سفارش به مردم و نسل های آینده به این مسئله اهمیت بدهند که نماز جمعه در راس همه امور است ، و مردم را مجتمع کنند که در این امر خللی وارد نشود. صحیفه امام ج 18 ص 195 
چرا یک نماینده مجلس که دفاعیات منتظری از منافقین را خیرخواهی می نامد می آید و بدون حتی دو سال تحصیلات دینی، کلمات یک امام جمعه را تخطئه می کند و ابلهانه می گوید امام رضا (ع) حریمی ندارد؟ چرا سخنگوی وزارت خارجه در موضوعی دینی که نه سوادش را دارد و نقاره زنی را با امثال پاپ و راک مقایسه می کند! و در چیزی که نه در حیطه مسئولیت اوست کلمات یک #امام_جمعه را تخطئه میکند؟ بازیگر طنز با آن سابقه اخلاقی و خانوادگی مثلا موفق! کلمات امام جمعه تهران در نقد قسمتی از خندوانه و کرامت بانوان را به راحتی زیر سوال می برد و خود را پاسخگوی ایشان نمیداند؟ همه به یک چیز بر می گردد که مومنین و مذهبیون و #روحانیت حقوق شرعی و قانونی خود را فریاد نزدند که امام #خمینی ره فرمود #نماز_جمعه در راس همه امور است. 

تا بوده و بوده فقط در گوش ما خواندند مجلس در #راس_امور است! مجلسی که برجام را در 20 دقیقه به تصویب می رساند! مجلسی که با وجود همه مشکلات مردم دنبال فلان تک نماینده بی حجاب ریاکار رد صلاحیت شده است! مجلسی که در ساعت جدید و قدیم دولت قبل دخالت می کند. اما موضوع نفت که فعلا شیرازه ی حیات اقتصاد مملکت است را به دست متهمین اصلی کرسنت سپرده و هیچ دخالت موثری نمی کند! رئیس جمهوری که یک درصد کنسرت ها برای او مهم تر از هشت میلیون بیکار و رسوائی بزرگ حقوق نجومی و دهها مسئله مهم ملی است. 
از ماست که بر ماست. بله شاید حتی لبخندی تلخ بر چهره شما باشد که تابحال نشنیده بودیم! حالا که شنیدی چه؟ هیچ مثل صدها موضوع مذهبی مهم دیگر دو روز دیگر، کمرنگ یا فراموش می شود. والسلام.

یاسید الکریم