یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبر معظم: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ 

یک نکته‌ ی دیگر این است که بعضی‌ها #مسجد را از مسائل #سیاسی میخواهند بکلّی برکنار بدارند. [میگویند] آقا شما وارد #سیاست نشوید، کار خودتان را بکنید. کار خودتان یعنی چه؟ یعنی بیایید همان نمازتان را بخوانید و بروید؛ فقط پیش‌ نمازی محض. این همان #سکولاریسم است. سکولاریسم به‌ معنای بی‌دینی نیست، سکولاریسم به‌ معنای این است که دین در غیر عمل شخصی، هیچ بُروز و ظهوری نداشته باشد.. این همان چیزی است که دشمنان میخواهند.. 

[دشمنان] از اسلام میترسند؛ کدام اسلام؟ اسلامی که دارای قدرت است، دارای نظامات است، دارای سیاست است، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای نیروی مسلّح است، دارای توانایی‌های علمی است، دارای توانایی‌های بین‌المللی [است‌].. آن‌وقت ما بیاییم اسلام را در کانونهای اصلی خود یعنی مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، از مصیر (جایی که کار بدان جا ختم میشود) جامعه بکلّی منصرف کنیم؟ این جفای بزرگی است در حقّ مسجد. (دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران) 

یاسید الکریم