یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

از قضیه #سیدالشهدا (ع)
باید این را بفهمیم که بشر حاضر است
که همه چیز را (در امرخیر یاشر) فدا بکند
واستثنائی هم در کار نیست. آیت الله #بهجت


یاسید الکریم