یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

جمعه روز تعطیلی نیست.

عید جمعه روز مراسم جمعی دینی اعم از نمازجمعه

و صله رحم و زیارت و نظافت و..  و زمان مطالعات دینی است.

و این برهه توجه به انتظار هم اضافه شده است.یاسید الکریم

نظرات  (۱)

لایک
خووووووووب

موفق باشین/ گل
پاسخ:
متشکر