یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

تا کی‌ دل‌ من‌ چشم‌ به‌ در داشته‌ باشد؟ 
ای‌ کاش‌ کسی‌ از تو خبر داشته‌ باشد  
آن‌ باد که‌ آغشته‌ به‌ بوی‌ نفس‌ توست‌  
از کوچه‌ ی ما کاش‌ گذر داشته‌ باشد. 

یاسید الکریم

حسین فرمود وای بر شما چرا با می جنگید؟ 
آیا حقی را ترک کرده ام آیا دینی ساخته ام؟ آیا سنت نیکی را تغییر داده ام؟ فقالوا بل تقاتلک بغضا لابیک و ما فعل باشیاخنا یوم بدر و حنین. گفتند بلکه بخاطر بغض پدرت علی با تو می جنگیم و آنچه بر سر بزرگان ما در بدر و حنین انجام داد .. فلما سمع کلامهم بکی.. حضرت این کینه های جاهلی را که شنید، گریه کرد.. 
معالی السبطین ج 2 ص 12 / احقاق الحق ج11 ص647 / ینابیع الموده ج 3 ص 80 

یاسید الکریم