یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حضرت امام باقر(ع) فرمود : 

شیعیان ما را به زیارت قبر امام حسین (ع) امر و تشویق کنید 

چه آنکه زیارت آن حضرت، روزى را زیاد و عمر را طولانى میکند 

و پیشامدهای ناگوار را دفع مى‏ نماید.  

عن باقرالعلوم (ع) : مروا شیعتنا بزیاره قبر الحسین (ع)  

فان اتیانه یزید فی الرزق و یمد فی العمر و یدفع مدافع السوء 

کامل الزیارات ص 151 

یاسید الکریم