یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

قوله سبحانه تعالی 

و علامات و بالنجم هم یهتدون (نحل/16) 

و نشانه‌ هاى دیگرى (در زمین قرار داد) 

و انسانها به وسیله ستاره راه را مى‌ یابند. 

 

عن اسباط بن سالم قال سال الهیثم أباعبدالله (ع) و أنا عنده عن قول الله عزوجل 

"وعلامات و بالنجم هم یهتدون" فقال(ع) رسول الله (ص) النجم و علامات الائمة 

الکافی ج 1  ص 207 ح 2 سند صحیح 

 

عن الوشاء قال سألت الرضا(ع) عن قول الله عزوجل 

"وعلامات وبالنجم هم یهتدون" قال(ع) نحن العلامات والنجم رسول الله(ص) 

الکافی ج 1  ص 207 ح 3 سند صحیح 

 

از حضرت صادق(ع) و امام رضا (ع) روایت شده که فرمودند: 

« پیامبر (ص) ستاره است و ائمه (ع) نشانه ها هستند» 

 

عن القداح عن أبی عبدالله (ع) العلماء ورثة الأنبیاء 

الکافی ج 1 ص 34 ح 1 سند صحیح 

 

امام صادق(ع) فرمود : علما جانشینان انبیاء هستند. 

 

عن عمر بن حنظله قال سمعت اباعبدالله قال (ع) 

من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا 

و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما 

الکافی ج 1 ص 68 ح 10 سند مقبوله بل صحیح 

 

عمر بن حنظله از امام صادق(ع) روایت می کند که فرمود 

شیعیان در اختلافات بنگرند به آن که حدیث ما را روایت کند 

و در حلال و حرام ما نگاه می کند و احکام ما را مى شناسند 

و باید به حکمیت او راضى شوند که او را حاکم شما قرار دادم. 

 

اسحاق بن یعقوب عن محمد بن عثمان العمری 

عن الحجه (عج) و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها 

الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه 

کمال الدین صدوق/ غیبت طوسی/ احتجاج طبرسی 

الوسائل ج 27 ص 140 ح  [33424] سند مقبوله 

 

حضرت حجت (عج) در توقیع شریف فرمودند 

در حوادث و مسائل جامعه به راویان حدیث مراجعه کنید 

که آن ها حجّت من بر شمایند و من حجت خداوند بر آنهایم. 

 

عن الحارث بن المغیره النصری عن ابی عبدالله (ع) 

فی قول الله عزوجل انما یخشی الله من عباده العلماء (فاطر/28) قال(ع)  

یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم 

الکافی ج 1 ص 36 ح 2 سند صحیح  


امام صادق(ع) راجع به قول خداى عزوجل "انما یخشی الله" 

فرمود: عالم کسى است که کردارش گفتارش را تصدیق کند 

و آن کسى که چنین نباشد عالم نیست. 


یاسید الکریم