یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اکبر هاشمی رفسنجانی 

بعضیها در کوچه ‌های روستاهایشان میگشتند، ولی الآن آمده‌اند و انقلابی شده‌اند. 

94/5/13 

مهدی جمالی 

مدیرعامل خودروسازی سایپا : پراید خودرو مطلوب اقشار کم درآمد است! 

96/5/9 

 

امام خمینی : در عین حالی که شما از حیث همه چیز غنی هستید مع ذلک، بیشتر مستمندان شما به حال فقر دارند زندگی می‌کنند؛ این برای این است که شما به اسلام عمل نمی‌کنید. 

صحیفه ج 13 ص 279 

امام خمینی: آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. 

صحیفه جلد 17 ص 376 

  

پ ن : 

س: اجازه بفرمایید از سال 1313 شروع کنیم. از سالی که در روستای نوق ( 60 کیلومتری رفسنجان ) متولد شدید. لطفاً درباره شرایط تولد و موقعیت اجتماعی و سیاسی آن زمان توضیح بفرمایید. 

ج رفسنجانی: آن زمان اوایل قدرت گرفتن رضاخان بود. روستای ما در آن موقع، روستای عقب افتاده و منزوی بود.. جنگ جهانی داشت شروع می‌شد و شرایط سختی بر مردم می‌گذشت. چیزی شبیه قحطی در روستا وجود داشت و مردم آنجا خیلی در مضیقه بودند.. در روستا مدرسه نبود و ما به مکتب می‌رفتیم. 87/11/20 


یاسید الکریم