یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبر معظم انقلاب : 

جوانی که شعارش ارزشهای دینی [و انقلابی] است 

برای من مثل یک موجود مقدس و محبوب است. 

البته من همه‌ ی جوانان را دوست دارم؛ 

اما جوانانی که ارزشهای دینی برای آنها مهم است 

در چشم من خیلی عزیزند. 82/7/22 

یاسید الکریم

نظرات  (۱)

سلام
خیلی خیلی عالی

پاسخ:
سلام. خواهش.