یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام حسن عسکری (ع) والله لیغیبن غیبه لا ینجو فیها من الهلکه 

الا من ثبت الله عزوجل علی القول بامامته و وفقه (فیها) للدعا بتعجیل فرجه 

کمال الدین ج2 ص 384 

 به خدا سوگند [فرزندم مهدی (عج)] آنچنان غیبتی می گزیند که 

[ باور و تحمل آن بر همگان دشوار است و] هیچ کس از [ آن امتحان بزرگ و خطر] 

هلاکت نجات نمی یابد، مگر آن کس که خداوند عز وجل او را بر قول به امامت ایشان 

ثابت قدم بدارد [و از علائم چنان مددی از جانب خدا این ست که او را نا امید نگرداند] 

و به [مداومت بر] دعای بر تعجیل فرج حضرتش موفق بدارد. 


یاسید الکریم