یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

بنده حدودا 8 ساله تو محیط مجازی ام 

و طرفدارا و دشمنای زیادی داشتم و ایضا خاطرات زیادی 

یه مورد بود واقعا خوش فکر و خوش اخلاق و کاملا مذهبی و انقلابی 

یه دو سه بار سر پوشش تصاویر دو سه پست بهش تذکر دادیم 

آقا ته ش چنان قشنگ ما رو شست و نهایتا گفت به احترام استفاده های سابق جواب دادم! و رفت که رفت! که به بصیرت بخشی به دیگران ادامه بده. 

الغرض به این کدورت ها زیاد فکر نکنید و به این طرفداری ها هم دل نبندین که ده تا ازین روابط مثلا علمی و معنوی به چار تا ازین چیپس موتوری ها می ارزه. کار رو برای خدا و تا حد توان گسترده تر انجام بدین و حتی الامکان در محیط های مختلف. البته بی عاطفه هم نباشید که نمک ارتباطات هس. شب تون خوش. 

یاسید الکریم