یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ابن ابى یعفور می گوید شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود : 

سه فرد هستند که در روز قیامت خدا با آنها سخن نمی گوید و پاک شان نمی کند و عذابى دردناک دارند  کسی که امامتى را که از جانب خدا ندارد ادعا کند و هر که امام از جانب خدا را با وجود علم بر امامت او انکار کند و آن که معتقد باشد آن دو از اسلام بهره اى دارند. 

 

عن ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول(ع) ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة و لا یزکیهم و لهم عذاب ألیم، من ادعى إمامة من الله لیست له ، و من جحد إماما من الله ، و من زعم أن لهما فی الاسلام نصیبا 

 

الکافی ج 1 ص 373 ح 4 سند صحیح یاسید الکریم