یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

متاسفانه برخی دوستان 

در اوائل ماه مبارک تصاویر آب و غذا منتشر میکنن 

و اصلا مراعات جوون ترها و افراد روزه اولی رو نمی کنن. 

بیائید بجای آزار رسانی، فرهنگ روزه داری را همگانی کنیم. 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

بله حتما  خود شما مصداق همین کار هستید 

عالم بی عمل به که ماند به زنبور بی عسل 
پاسخ:
تشکر