یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

(1) عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع) قال 

الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله 

هر کس برای معیشت خانواده اش تلاش کند 

و سختی بکشد همانند مجاهد در راه خداست. 

الکافی ج 5  ص88 ح 1 سند صحیح 

‏الفقیه ج 3  ص  169 ح  [3631] 

وسائل‏ الشیعة ج 17  ص 67  [22001] 


(2) عن اسماعیل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن آبائه قال 

قال رسول الله(ص) قال العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال

عبادت هفتاد قسمت دارد که برترین جزء آن کسب حلال است. 

معانی الأخبار الصدوق ج 1 ص 367  سند موثق 

وسائل‏ الشیعة ج 17  ص  24 ح [21886] هکذا موثق 

ثواب الأعمال الصدوق ج 1  ص 180 سند ضعیف 


عن ابی خالد الکوفی رفعه عن ابی جعفر (ع) قال 

قال رسول الله(ص) قال العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال 

الکافی ج : 5  ص  78  ح 6 ضعیف 

تهذیب ‏الأحکام ج 6  ص  324 ح 12 هکذا ضعیف 

وسائل‏ الشیعة ج 17  ص  22  [21877] ضعیف 

و رواه الشیخ الطوسی عن الحسن بن محبوب عن ابی خالد ضعیف 


(3) قال رسول الله (ص) : ظلم الاجیر أجره من الکبائر 

ظلم در پرداخت مزد کارگر ، از گناهان بزرگ است .

بحار الأنوار ج 103  ص 170

مسند الإمام الکاظم ج 2 ص 361 


(4) عن شعیب قال ابوعبدالله (ع) 

اعطهم اجورهم قبل ان یجف اجورهم 

پیش از آنکه عرق کارگران خشک شود مزدشان را بپرداز 

الکافی ج 5  ص 290 ح 3 موثق  

تهذیب ‏الأحکام ج 7  ص  212 هکذا موثق 

وسائل‏ الشیعة ج 19  ص  106 ح  [24251] هکذا موثق 

و رواه الشیخ الطوسی عن أحمد بن محمد مثله‏ ، موثق 


(5) عن هشام بن حکم عن ابی عبدالله (ع) 

فی الحمال و الاجیر لا یجف عرقه حتی تعطیه اجرته 

امام صادق (ع) فرمود تا عرق باربر و کارگر 

[و دیگر مشاغل سخت بدنی] خشک نشده باید مزد آنها پرداخت شود. 

الکافی ج 5 ص 289 ح 2 صحیح 

تهذیب الأحکام ج 7 ص211 ح 11 هکذا صحیح 

وسائل‏ الشیعة ج 19 ص 107 ح [24250] هکذا صحیح 


(6)قال رسول الله صلی الله علیه و آله  

ألا من ظلم أجیرا اجرته فلعنة الله علیه 

هر که در اُجرت کارگرى ستم کند، لعنت خدا بر او باد. 

إحقاق الحق ج 5 ص 95

الروضة ج 1 ص 139

بحار الانوار ج40  ص 45 


(7) قال رسول الله(ص) من ظلم اجیراً اجره 

احبط اللّه عمله و حرّم علیه ریح الجنة 

کسى که به کارگرى در پرداخت مزدش ستم کند 

خداوند عمل او را حبط مى کند 

و بوى بهشت را بر او حرام مى گرداند. 

الفقیه ج 4 ص 13 ضعیف 

ثواب الأعمال ج 1  ص 281

وسائل ‏الشیعة ج 19 ص 107 و ایضا 108 


نکته: ضعف برخی اسناد با تکرار منابع اولیه و اسناد مشابه صحیح، جبران می شود. پ ن : مسئولین دولت و عدلیه و مجلس محترم 

سیل ها، حوادث، بی کاری ها، همه عادی شده! 

این جا تهران و پلاسکو نیست! راحت باشید! 

طبق معمول بگویید کوتاهی و خطای انسانی! 

طبق معمول با دعواهای سیاسی به هم حمله کنید!!  

طبق معمول بعد دو روز این تصاویر را فراموش کنید!  

طبق معمول وعده های باد هوا برای پرداخت و جبران 

و نظارت بدهید و اما امروز به تبلیغات مشغول باشید!!  

یاسید الکریم