یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

صد روز چی شد؟ کی گفتم ؟ 

چار میلیون شغل چی شد؟ کی گفتم ؟

 

عن عبید بن زراره قال سمعت ابا عبدالله (ع) 

ان مما اعان الله به علی الکذابین النسیان 


الکافی ج 2 ص 341 ح 15 سند موثق 

یاسید الکریم