یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر 

و اجعلنا من خیر أنصاره و أعوانه و أشیاعه 

و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره 

 

به هر علتی و هر قدر، از دعا برای ظهور 

و نیاز به ظهور و حرکت به سمت ظهور، غافل شویم 

از اوج پرواز در سعه ی وجودی خود غافل شده ایم. 

 

التفات و توجه و اضطرار به حضرت ولی عصر(عج) 

کلید سعادت اهل معرفت است. اولیاء بزرگ مضطر اویند. 


#کلید_سعادت #اهل_معرفت #ظهور #سعه_وجودی 
یاسید الکریم