یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبر معظم انقلاب : ترسیدن و دلهره از تشر دشمن 

و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن، اولِ بدبختی است. 

اگر کسی هم می‌ خواهد بترسد [و نمی تواند،] اشکالی ندارد 

اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایستاده است. 

۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 


کان الامام الحسین(ع) یقول 

شر خصال الملوک الجبن من الأعداء 

و القسوة على الضعفاء والبخل على الإعطاء 


بدترین خصلت های حاکمان 

احساس ضعف و ترسیدن از دشمنان 

و بی رحمی بر ضعیفان و گرفتاران  

و بخل نمودن در عطا و احسان است.


بحار الأنوار ج44  ص 189 

مستدرک سفینة البحار ج 9  ص441

المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص221

مسند الإمام الحسین ج 1 ص40

کلمات الإمام الحسین ج 1 ص 776

أعیان الشیعة ج 1 ص 615

العوالم الإمام الحسین ج 1 ص 62

إحقاق الحق ج 27  ص 190


عن امیرالمومنین على(ع) 

لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق 

مع الشجاعة و کان الجبن مع الکذب 


اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا شوند، 

هر آینه راستى با شجاعت است و بزدلى با دروغ گویی.

عیون الحکم و المواعظ ص 417  ح 7084 


رهبر معظم : ترس دشمن از ایران، 

ترس از ملت است؛ ترس از اسلام است. 

۱۳۸۳/۰۲/۱۲


رهبر معظم : تا امروز پشتوانه‌ ى حضور ملى بوده که 

همیشه دولتهاى متجاوز و مقتدر جهانى را ترسانده است. 

۱۳۸۲/۱۱/۱۵


دشمن از حضور مردم در صحنه‌ های گوناگون می‌ترسد؛ 

این، شکننده‌ ترین سلاحی است که ملت ایران دارد.  

۱۳۷۶/۰۱/۲۷


آن عاملى که قدرتهاى استکبارى را مى‌لرزاند، 

«سواد الناس» یعنى [حضور] توده ‌ى مردم است. 

۱۳۷۳/۰۱/۳۱


پول و سلاح مدرن داشتن دلیل قدرت واقعی نیست. 

بعضی از رجز خوانی ها [ی دشمن] نشانه‌ ترس است. 

۱۳۸۲/۰۱/۰۱


آنها (غربیها) از هر چیزى که 

ملتهاى این منطقه را مستغنى و مستقل کند 

و آنها را روى پاى خودشان نگه دارد، نگرانند. 

۱۳۸۴/۰۱/۰۱


ما دنبال آن چیزی میرویم که قدرتهای سلطه‌ گر 

حقیقتاً باید ازآن بترسند و من اعتقادم این است الان هم از همان میترسند 

و آن، بیدار کردن روح حماسه و عزت اسلامی در همه‌ امت اسلام است. 

آنها این را بدانند که ما این کار را خواهیم کرد. ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ 


رهبر معظم :  آنچه که دشمنان گردن ‌کلفت 

و قوی‌ پنجه‌ ی اسلام و جمهوری اسلامی از آن می ترسند  

همین نسخه شدن و الگو شدن [جمهوری اسلامی] است. 

۱۳۸۳/۰۶/۳۱

یاسید الکریم