یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) روایت فرمود 
آنکه صبح کند و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد 
او مسلمان نیست و آنکه صدایی بشنود که فریاد کمک خواهی 
از مسلمانان را سر دهد و پاسخش را ندهد او مسلمان نیست. 

عن السکونی عن ابی عبدالله(ع) ان النبی(ص) قال 
من اصبح لا یهتم بأُمور المسلمین فلیس بمسلم 
الکافی ج 2  ص  163 ح 1 سند موثق 
الوسائل ج 16  ص 336 ح [21701] موثق 

عن ابن عاصم الکوفی عن ابی عبدالله(ع) ان النبی(ص) 
قال : من أصبح لا یهتم بأُمور المسلمین فلیس منهم 
و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. 
الکافی ج  2  ص 164 ح 5 سند صحیح 
الوسائل‏ ج 16  ص 337 ح [21702] صحیح  

سیل غرب و جنوب غرب ایران را محاصره کرد 
سپاه‌ به کمک سیل‌ زدگان استانها رفت/ روحانی به عسلویه! [ اینجا

41 کشته و چندین مفقودی در شمال غرب و غرب کشور [ اینجا

تصاویر/ غم و اندوه مردم سیل زده «عجب شیر» [ اینجا

شمار شهدای فوعه و کفریا به ۱۱8 تن رسید [ اینجا ] و [ اینجا


یاسید الکریم