یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

پیامبر اکرم (ص) خطاب به علی(ع) فرمود: 

یا علی ما عرف اللّه حق معرفته غیری و غیرک 

و ما عرفک حق معرفتک غیر اللّه و غیری 

ای علی! جز من و تو خداوند متعال را نشناخت به حقیقت شناختش 

و جز خدا و من تو را نشناخت آن گونه که حق شناخت توست. 


ابن عباس می گوید پیامبر اکرم(ص) فرمود: 

لو ان الفیاض اقلام و البحر مداد و الجن حساب 

و الانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب 

اگر انبوه درختان (و باغها) قلم، و دریا مرکب، 

و تمام جنّیان حسابگر و تمام انسان ها نویسنده باشند 

قادر به شمارش فضائل علی بن ابی طالب نخواهند بود. 


پیامبر اکرم(ص) فرمود: 

من احبّ ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوحٍ فی تقواه 

و ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی عبادته فلینظر الی علی بن طالب (ع) 

هر کسی دوست دارد به دانش آدم و مقام تقوای نوح و بردباری ابراهیم 

و به عبادت موسی بنگرد، باید به علی بن ابی طالب (ع) نظر بیندازد. 


پیامبر اکرم(ص) می فرمود: من احبّ علیّاً فقد احبّنی... 

هر کس علی را دوست بدارد به من محبّت ورزیده است. 

و می فرمود: محبّک محبّی و مبغضک مبغضی 

دوستدار تو دوست من است، و دشمن تو دشمن من. 


شخصی از پیامبر اکرم (ص) پرسید: 

یا رسول اللّه انّک تحبّ علیّاً؟ 

قال(ص) او ماعلمت انّ علیّاً منّی و انا منه

پرسید ای رسول خدا(ص) علی(ع) را دوست می داری؟ 

فرمود: مگر نمی دانی که علی از من و من از اویم. 


ابن عباس روایت میکند پیامبر اکرم(ص) فرمود: 

علیّ منّی مثل رأسی من بدنی 

علی نسبت به من مانند سر است نسبت به بدن.


پیامبر اکرم (ص) فرمود: 

اعلم امّتی من بعدی علیّ بن ابی طالب علیه السّلام

داناترین امّت من بعد من علی بن ابی طالب(ع) است. 


عبداللّه بن مسعود می گوید پیامبر اکرم(ص) فرمود: 

قسّمت الحکمة علی عشرة اجزاء فاعطی علی تسعة و النّاس جزءً واحدا 

حکمت و دانش به ده جزء تقسیم شده است 

و به علی نه قسمت آن و به سایر مردم یک دهم الباقی داده شده است. 


عایشه درباره علی(ع) می گوید: هو اعلم النّاس بالسّنة 

او داناترین مردم نسبت به سنّت پیامبر اکرم(ص) می باشد. 


پیامبر اکرم(ص) بعد تزویج فاطمه به علی(ع) به دختر خود فرمود 

زوّجتک خیر اهلی، اعلمهم علما و افضلهم حلما و اوّلهم سلما

ای فاطمه تو را به تزویج بهترین بستگانم و اهلم در آوردم 

که از نظر دانش داناترین، و از نظر حلم و بردباری برترین  

و از نظر اسلام اوّلین می باشد.


از ابن بریده روایت شده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: 

لکل نبی وصی و وارث و انّ علیا وصیی و وارثی

برای هر پیامبری جانشین و وارثی است، 

و براستی علی جانشین و وارث من است. 


در روایتی از پیامبر اکرم(ص) وارد شده 

که خداوند به ملائکه اش فرمود: 

اشهدکم انّه امام خلقی و مولی بریّتی 

ای ملائکه شما را شاهد می گیرم که او (علی) 

امام مخلوقم و سرپرست آفریده های من است. 


عمروبن میمون از ابن عباس نقل نموده 

که رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود: 

انت ولی کل مؤمن بعدی

یا علی! تو بعد از من رهبر تمام مؤمنین هستی.


پیامبر اکرم(ص) فرمود: 

علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا 

علی با قرآن است و قرآن با علی(ع) است 

و هرگز آن دو از هم جدا نمی شوند. مختصری از منابع شیعه و سنی 


مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 268

المناقب الخوارزمی ص 32

لسان المیزان عسقلانی ج 5 ص 62

میزان الاعتدال ذهبی ص 467 

مسند الإمام الصادق ج 4  ص 24 

فرائد السمطین جوینی ج 1 ص 19 

ینابیع المودة باب 56 مناقب السبعون 

امالی شیخ طوسی ص 416

ارشاد القلوب ج 2، ص 363 

شرح تجرید الاعتقاد ص 221 

کنزالعمّال متقی هندی ج11 ص622 

کفایة الطالب الکرخی ص 332

حلیة الاولیاء ابی نعیم ج 1 ص 64 

البدایة و النهایة ج 7  ص 346

مستدرک علی الصحیحین ج 3 ص 124

تاریخ الخلفاء سیوطی ص 173

مجمع الزوائد هیثمی ج 9 ص 135 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)


یا علی مدد